Ricky del Lupo Nero和Fluss-Strand Martina的繁殖

Share
增添我關注的
犬舍:
Fluss-Strand
聯絡人:
Esko Nykänen
電話號碼:
只供註冊會員觀看
手機號碼:
只供註冊會員觀看
電子郵箱:
只供註冊會員觀看
網頁:
只供註冊會員觀看
幼犬所在地:
只供註冊會員觀看 只供註冊會員觀看
 
只供註冊會員觀看
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看


只供註冊會員觀看

Ricky del Lupo Nero

公犬

Fluss-Strand Martina

母犬

近親繁殖係數 / 祖先流失系數

只供註冊會員觀看

血統繁殖

只供註冊會員觀看

Ricky del Lupo Nero和Fluss-Strand Martina的血統

+血統伸延
第一代 第二代 第三代
 • Ricky del Lupo Nero (短)
 • 17.07.2016

 • VDH/SZ 2327547

 • 只供註冊會員觀看

 • HD/ED normal (SV), LÜW 0

 • Amica del Lupo Nero (短)
 • 25.02.2012, SZ 2277935

 • 只供註冊會員觀看
 • HD/ED normal, DNA gepr.

 • Fluss-Strand Judith (短)
 • 18.09.2012, FIN 53586/12

 • 只供註冊會員觀看
 • HD A/A , ED 0/0 (Ausland)