Cartagena You-Can和Cartagena Windy的繁殖

Share
增添我關注的
犬舍:
Hapia
聯絡人:
Pia Lohse
電話號碼:
只供註冊會員觀看
手機號碼:
只供註冊會員觀看
電子郵箱:
只供註冊會員觀看
網頁:
只供註冊會員觀看
幼犬所在地:
只供註冊會員觀看
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看


只供註冊會員觀看

Cartagena You-Can

公犬

Cartagena Windy

母犬

近親繁殖係數 / 祖先流失系數

只供註冊會員觀看

血統繁殖

只供註冊會員觀看

Cartagena You-Can和Cartagena Windy的血統

+血統伸延
第一代 第二代 第三代
 • Cartagena You-Can (短)
 • 2. 四月 2015

 • DK 07716/2015

 • 只供註冊會員觀看

 • HD-A1, ED-0, DM-N/N, DNA available

 • Cartagena Diva (短)
 • 2. 三月 2008, DKK 05939/2008

 • 只供註冊會員觀看
 • HD A, ED 1 (Denmark)

 • Cartagena Windy (短)
 • 26. 十月 2014

 • DK 18819/2014

 • 只供註冊會員觀看

 • HD-A, AD-0 (DK)

 • Cartagena Fighter (短)
 • 6. 一月 2008, DKK 13091/2008

 • 只供註冊會員觀看
 • HD A, AD 0 (Ausland)

 • Cartagena Jenka (短)
 • 31. 五月 2010, DK 11379/2010

 • 只供註冊會員觀看
 • HD A, AD 0 (Ausland) OCD:Ikke påvist

Cartagena You-Can的%那麼%曾角逐於以下錦標賽:

 • 全部 (13)
 • Semi-International (1)
 • 全國賽 (5)
 • 地區性 (7)

Cartagena Windy的%那麼%曾角逐於以下錦標賽: