Hasko vom Kronenberg和Bine vom Weiltal的繁殖

Share
增添我關注的
犬舍:
vom Weiltal
聯絡人:
Heinz Baumann
電話號碼:
只供註冊會員觀看
手機號碼:
只供註冊會員觀看
電子郵箱:
只供註冊會員觀看
網頁:
只供註冊會員觀看
幼犬所在地:
只供註冊會員觀看 只供註冊會員觀看
 
只供註冊會員觀看
配種日期:
只供註冊會員觀看
出生日期:
只供註冊會員觀看
這窩的幼犬數量:
只供註冊會員觀看


只供註冊會員觀看

Hasko vom Kronenberg

公犬

Bine vom Weiltal

母犬

Kennel Vom Weiltal

+更多

近親繁殖係數 / 祖先流失系數

只供註冊會員觀看

血統繁殖

只供註冊會員觀看

影片

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  

相冊

 • I vom Weiltal

  I vom Weiltal

Hasko vom Kronenberg和Bine vom Weiltal的血統

+血統伸延
第一代 第二代 第三代
 • Hasko vom Kronenberg (羅威)
 • 19. 三月 2015

 • ADRK 126932

 • 只供註冊會員觀看

 • HD +/-, ED - (free), JLPP-N/N, (ADRK)

 • Bonny vom Kronenberg (羅威)
 • 29. 五月 2011, ADRK 121305

 • 只供註冊會員觀看
 • HD +/- ED frei (ADRK)

 • Bine vom Weiltal (羅威)
 • 7. 二月 2017

 • ADRK 129850

 • 只供註冊會員觀看

 • HD - (free), ED - (free), (ADRK), JLPP N/m

 • Fine vom Rüdental (羅威)
 • 26. 一月 2013,  ADRK 123551

 • 只供註冊會員觀看
 • HD-Frei ED-Frei (ADRK)

Hasko vom Kronenberg的%那麼%曾角逐於以下錦標賽:

 • 全部 (2)
 • 全國賽 (1)
 • 地區性 (1)