Livestream Shop 贊助商

Patti de Jalex 母犬

Share
Patti de Jalex
繁殖:
德國牧羊犬
毛種:
短毛
Bred in:
SV FCI
出生日期:
22.01.2010
肩高 / 體重:
未指定 厘米 / 未指定 公斤
晶片號碼:
只供註冊會員觀看
血統書編號:
SZ 9167793
犬種組織:
只供註冊會員觀看
工作名銜:
只供註冊會員觀看
健康證明:
只供註冊會員觀看
犬主:
只供註冊會員觀看
繁殖人:
只供註冊會員觀看
編輯圖像
編輯影片
編輯犬隻
增添我關注的

還未儲存

賽果(錦標賽、審核、等等)
0
1200
犬主  1  繁殖人  1 

血統

+血統伸延
第一代 第二代 第三代
 • Winona vom Amur (短)
 • 01.10.2000, SZ 2080771

 • 只供註冊會員觀看
 • HD/ED normal

 • Deisy de Jalex (短)
 • 14.02.2007

 • SZ 9162687

 • 只供註冊會員觀看

 • HD/ED normal

 • Saskia de Jalex (短)
 • 16.09.2004, SZ 9154181

 • 只供註冊會員觀看
 • HD/ED normal

documents

繼續添加
 • no documents available

影片

繼續添加
沒有可用的影片

圖像

繼續添加
 • 沒有可用的圖像