Livestream 贊助商 Shop

邀請Wolfgang Gaa

Wolfgang Gaa還未在working-dog註冊。 如果你認識這人,
你可以邀請他到訪working-dog。

刷新圖像
captcha


曾參與的活動

曾經作為裁判或靶手的賽事

日期 賽事 地點 擔任裁判的環節 / 靶手
03.09.1993 IFR Weltmeisterschaft 199303.09.1993 (Schöftland (Schweiz)) Schöftland (Schweiz) B(IGP)

Wolfgang Gaa繁殖的犬隻

排序基於:  
性別:  
出生年份: